GSM +358(0)40 5575829
( +358(0)6 8329772
7 +358(0)6 8329773

Tervetuola Oy Pirelex AB:n internetsivuille!

Kuorma-autojen teho-optimoinnit jo vuodesta 2000. Ajoneuvoelektroniikan korjaukset ja alihankinta elektroniikkateollisuudelle.


Välkommen till Oy Pirelex AB:s internetsidor!

Lastbilars effektoptimeringar sedan år 2000.
Reparation av fordonselektronik och under-               leverantörsarbeten åt elektronikindustin.